Keyfiyyət Siyasəti

“Kontinent İnşaat” daima müştərini diqqət mərkəzində saxlamağı və məmnunluq səviyyəsini yüksəltmək üçün təkminləşmə işlərini aparır.

İşçilərin tədrisləndirilməsinə böyük önəm verir və güvəncli bir şirkət olmaq üçün hər zaman keyfiyyətli iş təqdim edir.

Müştərilərin yüksək keyfiyyətli işləri və xidmətləri görmək istəməsi, bizi əzmlə çalışmağa və gördüyümüz bütün işlərin və xidmətlərin intensiv formada həyata keçirilməsinə təkan verir. Hər bir gördüyümüz işin və xidmətin keyfiyyətli olması ilə biz, gələcək nəslimizin öz istəklərini təmin edə bilmələri və görülən işlərin və xidmətlərin nəticələrindən bəhrələnə bilmələrinə yardım edəcəkdir.

Keyfiyyət hədəflərimiz müştəri şikayətlərinin, təkrar işlərin və təmir işlərinin ən aşağı səviyyəyə çatdırılması, həmçinin məhsuldarlığı artırmaqla maya dəyərinin azadılması və bunların müştərilərimizlə də paylaşılmasıdır.

Müqayisəyə gəlməz işçilərimizin hər birinin öz sahəsi üzrə təcrübəli mütəxəssis olmaları, işin keyfiyyətli olmasına zəmanət verir.

Daimi inkişaf etmə və əzmkarlıq göstərməyimiz uğurlar əldə etməyimizə kömək edir.

Müəssisənin rəhbərliyi Keyfiyyət İdarəetmə Sistemini hərtərəfli dəstəkləyərək onun effektivliyini tələblərə uyğun olaraq daima artırmaq öhdəliyini üzərinə götürür.

Müəssisənin hazırki siyasəti fəaliyyətinin ana xətti və baş istiqaməti elan edir!

Illustration of quality control